Sản phẩm chăm sóc da ít gây kích ứng được công ty dược phẩm chế tạo dành cho da nhạy cảm và da khô Sản phẩm chăm sóc da ít gây kích ứng được công ty dược phẩm chế tạo dành cho da nhạy cảm và da khô Amino axit cấp ẩm (9 loại): VALINE, THREONINE, SERINE, LEUCINE, PROLINE, HISTIDINE, GLYCINE, ALANINE, ARGININE
Amino axit tinh khiết (2 loại): Lysine HCI, Carnosine (dẫn xuất amino axit), [Dược mỹ phẩm: L-lysine hydrochloride, Tryptophan] giữ ẩm